Відповідно до наказу начальника відділу освіти  Гайсинської міської ради № 178 від 28.12.2021 року  оголошується конкурс на вакантну посаду головного спеціаліста відділу освіти 

Найменування та місцезнаходження закладу:

Відділ освіти Гайсинської міської ради

23700, Вінницька область, м. Гайсин, 1 Травня, 40, тел. (043-34) 2-21-51

Найменування посад та умови праці:

головний спеціаліст


Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається особою, відповідальною за організацію та проведення конкурсу


Кваліфікаційні вимоги до претендента на посаду:


На посаду головного спеціаліста призначається особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу педагогічну освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної або наукової роботи в галузі освіти не менше трьох років, у тому числі має досвід роботи з питань ведення ділової документації, кадрових питань, військового обліку, знання з права, вільно володіє навичками роботи на ПК, пройшла конкурсний відбір та визнана переможцем конкурсу.


Перелік документів, які необхідно подати для участі у конкурсному відборі:
Особа, яка виявила бажання взяти участь у Конкурсі (далі – Претендент), подає у визначений строк (особисто або поштою) такі документи:


1) письмову заяву про участь у Конкурсі із ознайомленням Претендента зі встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та проходження служби;


2) письмову згоду на обробку персональних даних, відповідно до законодавства про захист персональних даних;


3) заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;


4) копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, науковий ступінь або вчене звання;


5) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції», шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (NAZK. GOV. UA) (скріншот першої сторінки електронної декларації);


6) копію документа, який посвідчує особу (паспорт громадянина України);


7) копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних).


8) документ про повну загальну середню освіту;


9) державний сертифікат про рівень володіння державною мовою;


10) копію трудової книжки;


11) медичну довідку про стан здоров’я за формою, затверджену Міністерством охорони здоров’я України (про проходження профілактичного наркологічного та психіатричного огляду);


12) довідку про наявність або відсутність судимостей;
Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої нею інформації.


Претендент має право надавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації) тощо.
У разі невідповідності поданих документів встановленим вимогам претенденти до конкурсного відбору не допускаються, про що їм повідомляється.
Документи, подані після закінчення встановленого строку, не розглядаються та повертаються особам, які їх подали.


Місце та строк подання документів:


Документи подають особисто або поштою з 29 грудня 2021 року по 27 січня 2022 року з 8.00 до 17.00 (п’ятниця – з 8.00. до 16.00) до відділу освіти Гайсинської міської ради за адресою: вул. 1 Травня, 40 (кабінет № 112) м. Гайсин, Вінницька область. Кінцевий термін приймання документів: до 15.00 год. 27 січня 2022 року.
Етапи проведення конкурсного відбору:
Конкурсний відбір проводиться шляхом складання кваліфікаційного іспиту.
Прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію про проведення конкурсного відбору:
Буга Ольга Петрівна, тел. (04334) 2-21-51, osvitagaysin@gmail.com