Про заборону торгівлі на території

області алкогольними напоями та

речовинами, вироблені на спиртовій основі