На виконання вимог статті 28 Бюджетного кодексу України щодо доступності інформації про бюджет, фінансове управління Гайсинської міської ради представляє інформацію про виконання міського бюджету за 12 місяців 2021 року.

Відповідно до положень Бюджетного кодексу України, показників міжбюджетних трансфертів, затверджених для територіальних громад Законом України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», надходжень доходів згідно з  Податковим кодексом України, виконанням заходів Програми  економічного і соціального розвитку м. Гайсин на 2021 рік та з врахуванням  положень Стратегії розвитку Гайсинської міської територіальної громади до 2030 року, виконання міського бюджету за 12 місяців 2021 року становить:

Доходи:

До загального фонду Гайсинського міського бюджету за 12 місяців 2021 року надійшло доходів, без врахування міжбюджетних трансфертів на суму 278035,6 тис. грн., що становить 100,9% виконання до уточненого річного плану, затвердженого міською радою. Додатково отримано 2494,7 тис. грн. З усіх планових показників по податках та зборах за 2021 рік  виконання є по 15 основних видах надходжень.

Основним бюджетоутворюючим джерелом доходів міського бюджету являється податок та збір на доходи фізичних осіб, питома вага якого становить 63,7% до фактичних надходжень, без врахування міжбюджетних трансфертів. Надійшло за 2021 рік податку та збору на доходи фізичних осіб до міського бюджету в сумі 177026,9 тис. грн. Виконання складає 100,6% до уточнених річних призначень. Додатково отримано міським бюджетом податку та збору на доходи фізичних осіб в сумі 1118,4 тис. грн.

За 2021 рік  до міського бюджету надійшло субвенцій з державного та місцевих бюджетів на суму 123563,3 тис. грн. А саме:

– з державного бюджету  – 112011,5 тис. грн.,

– з обласного та районного бюджетів     – 5395,9 тис. грн.,

– з Гайсинського районного бюджету -180,2 тис. грн.,

         – з бюджетів територіальних громад – 6155,9 тис. грн.

Всього доходи загального фонду Гайсинського міського бюджету разом із міжбюджетними трансфертами складають 401598,9 тис. грн., що становить 100,5% виконання до уточнених річних призначень.

Видатки:

За 12 місяців 2021 року з бюджету Гайсинської міської територіальної громади було проведено видатків на суму 373689,5 тис. грн., що становить   98,7 % виконання уточнених призначень.

Видатки на соціально-культурну сферу проведені на 98,9 % і становлять 314656,1 тис. грн., з них:

– на освіту 243198,1 тис. грн., що становить 98,6 % виконання планових призначень;

– на охорону здоров’я 23486,8 тис. грн. або 100,0 % виконання уточнених призначень;

– на соціальний захист та соціальне забезпечення 17678,7 тис. грн., що становить 99,0 % виконання уточненого плану;

– на культуру 24832,6 тис. грн., що становить 100,0 % виконання;

– на фізкультуру і спорт 5459,9 тис. грн., що становить 99,6 % виконання уточненого призначення.

На фінансування захищених видатків було направлено коштів в сумі 302903,4 тис. грн., що становить 81,1 % в структурі видатків, з них на виплату заробітної плати з нарахуваннями було спрямовано 276378,8 тис. грн.

В бюджеті відсутня прострочена кредиторська заборгованість по виплаті заробітної плати з нарахуванням.

Начальник

фінансового управління                                                             Т.В.Бабій