40. Про над дозволу на зам.проекту Облагроліс Чечелівка