Сайт працює в тестовому режимі. Просимо вибачення за незручності!

Адміністративно-соціальні послуги


Нагадуємо мешканцям Гайсинської міської територіальної громади, що подати документи на призначення державних допомог, пільг, субсидій, компенсацій можна за такими адресами:

 • Відділ соціального захисту Гайсинської міської ради (місто Гайсин, вул. Жовтнева, 21)
 • Бондурівський старостинський округ (с.Бондурі, вул. Садова, 1а)
 • Бубнівський старостинський округ (с.Бубнівка, вул. 1 Травня, 49а)
 • Губницький старостинський округ (с.Губник, вул. Центральна, 86)
 • Гунчанський старостинський округ (с.Гунча, вул. Молодіжна, 22)
 • Жерденівський старостинський округ (с.Жерденівка, вул. Сонячна, 30)
 • Зятківецький старостинський округ (с.Зятківці, вул. Соборна, 11в)
 • Карбівський старостинський округ (с.Карбівка, вул. Центральна, 83)
 • Кіблицький старостинський округ (с.Кіблич, вул. Миру, 90д)
 • Кунянський старостинський округ (с.Куна, 3 пров. Маєвського, 6)
 • Кущинецький старостинський округ (с.Кущинці, вул. Центральна)
 • Лад-Хутірський старостинський округ (с.Лад-Хутори, вул. 1 Травня, 20)
 • Семиріцький старостинський округ ( с.Семирічка, вул. 1 Травня, 48)
 • Степаський старостинський округ (с.Степашки, вул. 1 Травня, 21а)
 • Харпацький старостинський округ (с.Харпачка, вул. Центральна, 11а)
 • Чечелівський старостинський округ (с.Чечелівка, вул. Центральна, 1)
 • Ярмолинецький старостинський округ (с.Ярмолинці, вул. Жовтнева, 20а)

          Також документи можна надіслати до управління соціального захисту населення Гайсинської районної державної адміністрації поштою або в електронній формі (через офіційний веб-сайт Міністерства соціальної політики, інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування або Єдиний державний веб-портал електронних послуг).

Порядок організації надання соціальних послуг

ЗАКОН УКРАЇНИ “Про соціальні послуги”

ПОСТАНОВА КАБІНЕТА МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 1 червня 2020 р. № 587 “Про організацію надання соціальних послуг” 

ПОСТАНОВА КАБІНЕТА МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 1 червня 2020 р. № 430 “Про затвердження Порядку підготовки та перепідготовки фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності” 

НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ВІД 16.06.2020 № 419 “Про затвердження Методики обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї для надання соціальних послуг” 

НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ВІД 23.06.2020 № 429 “Про затвердження Класифікатора соціальних послуг”

НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ від 16.11.2020 № 769 “Про затвердження форм документів, необхідних для надання соціальних послуг”

Заява про надання соціальних послуг

Порядок організації надання соціальних послуг

Умови надання та отримання соціальних послуг

    Закон України «Про соціальні послуги» визначає основні організаційні та правові засади надання соціальних послуг, спрямованих на профілактику складних життєвих обставин, подолання або мінімізацію їх негативного впливу на осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах.

    Законом України «Про соціальні послуги» від 17.01.2019 № 2671-VIII визначено наступне.                  

Соціальні послуги – це дії, спрямовані на профілактику складних життєвих обставин, подолання таких обставин або мінімізацію їх негативних наслідків для осіб/сімей, які в них перебувають. Особі/сім’ї можуть надаватися одна або одночасно декілька соціальних послуг. Порядок організації надання соціальних послуг затверджується Кабінетом Міністрів України. Державні стандарти соціальних послуг та порядок їх розроблення затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері соціального захисту населення.

Основними напрямками соціальних послуг є соціальна профілактика (запобігання виникненню складних життєвих обставин та/або потрапляння особи/сім’ї в такі обставини), соціальна підтримка (сприяння подоланню особою/сім’єю складних життєвих обставин), соціальне обслуговування (мінімізація для особи/сім’ї негативних наслідків складних життєвих обставин, підтримка їх життєдіяльності, соціального статусу та включення у громаду).

Надання соціальних послуг у Гайсинській громаді здійснюють: 
Відділ соціального захисту Гайсинської міської ради;
КУ «Центр надання соціальних послуг» Гайсинської міської ради

 • 1) з бюджетних коштів; 
 • 2) з установленням диференційованої плати залежно від доходу отримувачів соціальних послуг; 
 • 3) коштом отримувача соціальних послуг або третіх осіб.

Рішення про надання соціальних послуг приймається відділом соціального захисту Гайсинської міської ради.

Отримувачами соціальних послуг можуть бути особи/сім’ї, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах. 

Відповідно до Закону складними життєвими обставинами є обставини, що негативно впливають на життя, стан здоров’я та розвиток особи, функціонування сім’ї, які особа/сім’я не може подолати самостійно.

Чинники, що можуть зумовити складні життєві обставини:

 • похилий вік;
 • часткова або повна втрата рухової активності, пам’яті;
 • невиліковні хвороби, хвороби, що потребують тривалого лікування;
 • психічні та поведінкові розлади, у тому числі внаслідок вживання психоактивних речовин;
 • інвалідність;
 • бездомність;
 • безробіття;
 • малозабезпеченість особи;
 • поведінкові розлади у дітей через розлучення батьків;
 • ухилення батьками або особами, які їх замінюють, від виконання своїх обов’язків із виховання дитини;
 • втрата соціальних зв’язків, у тому числі під час перебування в місцях позбавлення волі;
 • жорстоке поводження з дитиною;
 • насильство за ознакою статі;
 • домашнє насильство;
 • потрапляння в ситуацію торгівлі людьми;
 • шкода, завдана пожежею, стихійним лихом, катастрофою, бойовими діями, терористичним актом, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією; 

Куди звертатися за отриманням безоплатних соціальних послуг

Для отримання соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів особа або її законний представник подає відділу соціального захисту населення за місцем свого проживання/перебування заяву про надання соціальних послуг (далі – заява) у письмовій або електронній формі, що складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики. 

Якщо особа за станом здоров’я не спроможна самостійно прийняти рішення про необхідність надання їй соціальних послуг, заяву зобов’язані подати законний представник такої особи, орган опіки та піклування або орган соціального захисту населення. 

Подання заяви з відповідними документами для отримання соціальних послуг особами з інвалідністю та особами похилого віку, які мають інтелектуальні та/або психічні порушення, проводиться відповідно до Порядку надання соціальних послуг особам з інвалідністю та особам похилого віку, які страждають на психічні розлади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2019 р. № 576. 

Заяви приймаються відділом соціального захисту Гайсинської міської ради за місцем проживання/перебування особи, яка потребує соціальних послуг. 

Перелік необхідних документів

До заяви про надання соціальних послуг обов’язково додаються такі документи (або їх скановані копії): 

 • копія паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу, яка потребує надання соціальних послуг;
 • копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, у якому зазначено реєстраційний номер облікової картки платника податків, або копія паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органові та мають про це відмітку в паспорті);
 • копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою, затвердженою МОЗ (для осіб з інвалідністю);
 • копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років, виданого в установленому МОЗ порядку (для дитини з інвалідністю);
 • копія довідки про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, виданої лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу (за наявності);
 • медичний висновок про здатність до самообслуговування та потребу в сторонній допомозі (у разі потреби);
 • копія рішення органу опіки та піклування про утворення прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу, про влаштування дитини в сім’ю патронатного вихователя (за наявності);
 • копія рішення суду про обмеження цивільної дієздатності або визнання недієздатною особи, яка потребує надання соціальних послуг (для недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена);
 • копія рішення суду або органу опіки та піклування про призначення опікуна або піклувальника особі, яка потребує надання соціальних послуг (за наявності);
 • документ, що підтверджує повноваження представника органу опіки та піклування (якщо заява подається органом опіки та піклування);
 • копія паспорта громадянина України опікуна або піклувальника особи, яка потребує надання соціальних послуг (за наявності опікуна або піклувальника);
 • копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (за наявності);
 • акт оцінювання потреб особи/сім’ї у соціальних послугах (за наявності), складений соціальним менеджером/фахівцем із соціальної роботи.

Особами, які потребують надання соціальної послуги стаціонарного догляду чи паліативного догляду в умовах стаціонару, також подається:

 • довідка для направлення особи з інвалідністю до інтернатного закладу за формою, затвердженою МОЗ;
 • індивідуальна програма реабілітації особи з інвалідністю за формою, затвердженою МОЗ (за наявності інвалідності);
 • копія пенсійного посвідчення або посвідчення особи, яка отримує державну соціальну допомогу (за наявності);
 • копія договору про відкриття та обслуговування поточного рахунка (за наявності).

За детальною інформацієюзвертайтесь:

 • КУ «ЦНСП» Гайсинської міської ради: м. Гайсин, вул. Студентська, буд.14, тел.21188
 • Відділ соціального захисту Гайсинської міської ради: м. Гайсин, вул. Жовтнева, буд. 21, тел.23414

Контакти

Напишіть нам

Будь-ласка заповніть данні.
Будь-ласка заповніть ваш email.
Будь-ласка заповніть данні.

Ми в соціальних мережах